Zdecydowałeś się kupić samochód? Uważaj na pułapki, jakie czyhają na ciebie czy to w komisie, czy to u handlarza, a nawet przy finalizacji transakcji z prywatnym właścicielem. Jeśli jednak dopiero po zakupie okaże się, że na przykład nie zauważyłeś poważnej usterki, będziesz mógł zwrócić kupiony samochód. Jak tego dokonać?

Gdzie możemy kupić samochód?

Samochód możemy kupić od prywatnego właściciela, od handlarza prowadzącego taką działalność gospodarczą, od komisu, czy z salonu dealerskiego danej marki. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na dokonanie zakupu nowego czy używanego auta, zawsze już po fakcie może okazać się, że „towar jest niezgodny z opisem”, jak ujmuje to ustawodawca. Jeśli sprzedający zapewniał nas, że pojazd używany jest bezwypadkowy, a niezależna stacja diagnostyczna stwierdzi zupełnie coś innego, będzie to podstawą do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

To najczęstsza droga do zwrotu kupionego samochodu oraz odzyskania wpłaconych pieniędzy. Aktualne przepisy pozwalają kupującym na odstąpienie od umowy, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

Zwrot kupionego samochodu – czy to możliwe?

Niezgodność towaru z umową pozwala na odstąpienie od umowy kupna nowego pojazdu. Click To TweetBez znaczenia jest przy tym to, jaką wadę zauważyliśmy w aucie. Jeśli nabywca jest konsumentem i kupuje całkiem nowe auto, które okazuje się jednak uszkodzone, to może powołać się na niezgodność towaru z umową na mocy przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego. Zakupiony w salonie dealerskim samochód powinien być wolny od wszelkich wad, a jeśli je posiada, to nie później niż w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia wady, można zgłosić to w salonie i powołać się na wspominaną niezgodność.

Uprawnieniem konsumenta, zgodnie z art. 8 pkt 1  ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jest reklamacja zakupionego towaru i żądanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Wówczas konsument może otrzymać zwrot gotówki, którą uiścił za zakup nowego auta. Po złożeniu reklamacji prowadzący salon ma 14 dni na ustosunkowanie się do niej, a jeśli tego nie zrobi, na mocy prawa reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną.

Nieco inaczej kwestia zwroty kupionego samochodu wygląda w przypadku pojazdów z drugiej ręki. W umowie kupna-sprzedaży nie powinno być zapisu, że kupujący rezygnuje ze swoich uprawnień wynikających z rękojmi. Jeśli w przedstawionym wzorcu umowy zastrzeżenie to się znajduje, można przypuszczać, że samochód ma wady ukryte. Na szczęście, nawet przy umieszczeniu takiego zapisu w umowie, nie będzie on obowiązywać, jeśli kupujący jest w stanie udowodnić sprzedającemu podstępne zatajenie wady auta.

kupowanie samochodu2 Czy istnieje możliwość zwrotu kupionego samochodu?

Generalnie przy zakupie aut używanych zarówno sprzedającego, jak i kupującego obowiązują przepisy ustawy Kodeks cywilny. W art. 560 czytamy, że:

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne”.

Dodatkowo w par. 2 ustawodawca nakłada na kupującego i sprzedającego obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń, według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej, jeśli powodem odstąpienia są wady rzeczy sprzedanej.

W art. 556 Kodeksu cywilnego nakłada się na sprzedającego obowiązek poniesienia odpowiedzialności względem kupującego za wady sprzedanego pojazdu, które zmniejszają jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy.

Kupujący ma aż rok na zgłoszenie wady kupionego pojazdu, zgodnie z zasadami rękojmi wynikającymi z prawa cywilnego (art. 568)

„§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana”.

Jeśli upłynął już rok od zakupu auta, niekoniecznie uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają. Nie stanie się tak, jeśli sprzedawca wadę samochodu podstępnie zataił. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie roku od kupna pojazdu, jeśli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie i może tego dowieść.

Poszczególne etapy przy zwrocie kupionego samochodu

Kupiliśmy auto, zapłaciliśmy za nie i przyjechaliśmy do domu, a po kilku dniach lub tygodniach zauważamy jego wady, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Co powinniśmy wtedy zrobić?

Po pierwsze trzeba poinformować sprzedającego o wadzie pojazdu – najlepiej listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli zrobimy to bez ostrzeżenia, sprzedawca najprawdopodobniej odbierze pocztę i w opinii sądu będzie miał szansę na zapoznanie się z treścią naszego listu. Jeśli nie zgodzi się na odstąpienie od umowy i zwrot gotówki w zamian za zwrot kupionego auta, konieczne będzie udokumentowanie wad pojazdu. W tym celu można zamówić ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy. Przyda się ona, gdy np. salon samochodowy mówi, że niemożliwe jest, aby sprzedany pojazd miał wgniecenie i w takim stanie opuścił salon. Ekspertyza może wykazać np. że wgniecenie powstało podczas transportu auta do salonu samochodowego, przy nadmiernym przechyleniu pojazdu na pasy zabezpieczające.

Ekspertyza może być dowodem w przyszłej sprawie sądowej, jeśli do niej dojdzie. Jeśli sprzedający konsekwentnie odmawia ugodowego załatwienia sporu, to po pisemnym, ostatecznym wezwaniu go do spełnienia żądań pod groźbą pozwu sądowego, można złożyć do właściwego dla miejsca zamieszkania sprzedawcy pozew sądowy.

Koszty postępowania wynoszą 5 proc. kwoty sporu i można uzyskać ich zwrot po wygranej sprawie.

Podstępne zatajenie wady likwiduje terminy upływu ochrony wynikającej z rękojmi. Przykładem jest sytuacja, w której sprzedający wiedział o nieszczelności silnika i wyciekach oleju, ale przed zaprezentowaniem pojazdu kupującemu i dokonaniem sprzedaży dokładnie umył silnik i następnie rozsypał na nim kurz z odkurzacza, aby nie wyglądało, że został wyczyszczony.

Innym przykładem zatajenia poważnej wady jest sytuacja, w której sprzedający nie poinformował nowego nabywcy o uczestniczeniu samochodu w wypadku, w wyniku którego zmianom uległa jego konstrukcja i jeden bok auta jest krótszy od drugiego. Skutkuje to lekkim „schodzeniem” auta na jedną ze stron, a usterki nie da się naprawić niewielkim kosztem, np. poprzez ustawienie geometrii kół. Wówczas uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują nawet po dwóch latach od dokonania sprzedaży.

Sprzedający musi brać odpowiedzialność za wady samochodu i jawnie przekazywać informacje o nich potencjalnemu kupującemu. Znając realny stan techniczny auta, kupujący nie będzie wymuszał na sprzedającym zwrotu gotówki za zakupiony pojazd.

 


Widget not in any sidebars

Share This
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szybki poradnik dla osób kupujących samochód z salonu

Kupowanie samochodu z salonu Kupowanie samochodu nowego, prosto z salonu firmowego lub dealerskiego ma zupełnie inny wymiar, niż poszukiwanie auta...

Zamknij